PW XXV

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich Ligi Obrony Kraju w kategorii mężczyzn.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich Ligi Obrony Kraju w kategorii mężczyzn.
- Pieczęć Ligi Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki Warszawa.
- Podpis dyrektora Ligi Obrony Kraju i głównego sędziego.
- Płock, 28.06.1970 r.

PDDS000329

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Zawodach Strzelecich z P.W. organizowanych przez LOK Klub Oficerów Rezerwy w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Zawodach Strzelecich z P.W. organizowanych przez LOK Klub Oficerów Rezerwy w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Pieczęć Ligi Obrony Kraju - Klub Oficerów Rezerwy w Sierpcu.
- Sierpc, dnia 23.06.1970 r.

PDDS000328

Dyplom dla A. Kokoszczyńskiej za zajęcie I-go miejsca w zakładowych zawodach strzeleckich w konkurencji KBKS.

- Dyplom dla A. Kokoszczyńskiej za zajęcie I-go miejsca w zakładowych zawodach strzeleckich w konkurencji KBKS.
- Pieczęć rady zakładowej przemysłu spożywczego i cukrowniczego przy zakładach zbożowo-młynarskich w Sierpcu ul. Płocka 23b.
- Podpisy organizatorów.
- Sierpc, 07.05.1970 r.

PDDS000327

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca na Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca na Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.
- Pieczęć Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Warszawie.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Zielonka, 7.10.1969 r.

PDDS000326

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie VI-go miejsca w wojewódzkich zawodach strzeleckich ORMO - LOK dla uczczenia 60-tej rocznicy wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej w punktacji ogólnej konkurencji PW-1 - KBKS.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie VI-go miejsca w wojewódzkich zawodach strzeleckich ORMO - LOK dla uczczenia 60-tej rocznicy wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej w punktacji ogólnej konkurencji PW-1 - KBKS.
- Pieczęć: Wojewódzki Społeczny Komitet Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej
- Podpis komendanta ORMO i głównego sędziego zawodów.
- Płock, wrzesień 1977 r.

PDDS000325

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego, który uzyskał wynik 213 pkt. w konkurencji Pd 2 i zajął I-sze miejsce na zawodach strzeleckich Mistrzostwa Województwa Warszawskiego.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego, który uzyskał wynik 213 pkt. w konkurencji Pd 2 i zajął I-sze miejsce na zawodach strzeleckich Mistrzostwa Województwa Warszawskiego.
- Pieczęć: Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
- Podpis prezesa oraz głównego sędziego.
- Warszawa, dnia 30.09.1962 r.

PDDS000324

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie I-go miejsca w konkurencji KBKS 14 z wynikiem 94 pkt., w Powiatowych Zawodach Strzeleckich L.P.Ż., z okazji Święta XV-lecia PRL.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie I-go miejsca w konkurencji KBKS 14 z wynikiem 94 pkt., w Powiatowych Zawodach Strzeleckich Ligi Przyjaciół Żołnierza z okazji Święta XV-lecia PRL.
- Pieczęć Ligi Przyjaciół Żołnierza Zarząd Powiatowy w Sierpcu.
- Sierpc, dnia 22.07.1959 r.

PDDS000323

Dyplom dla Adama Kokoszczyńskiego. Przyznanie tytułu Mistrza Ligi Przyjaciół Żołnierza w strzelaniu z wiatrówki o mistrzostwo koła, przy Gimnazjum, w konkurencji mężczyzn.

- Dyplom dla Adama Kokoszczyńskiego. Przyznanie tytułu Mistrza Ligi Przyjaciół Żołnierza w strzelaniu z wiatrówki o mistrzostwo koła, przy Gimnazjum, w konkurencji mężczyzn.
- Podpis Prezesa Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żołnierza oraz kierownika zawodów.
- Sierpc, dnia 28.08.1952 r.

PDDS000322

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca wynikiem 432 pkt. w konkurencji PW-1, na zawodach strzeleckich województwa warszawskiego LOK.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca wynikiem 432 pkt. w konkurencji PW-1, na zawodach strzeleckich województwa warszawskiego LOK.
- Pieczęć Ligi Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki Warszawa.
- Warszawa, 16.10.1965 r.

PDDS000321

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca z wynikiem 414 pkt., w konkurencji PD-1 na zawodach strzeleckich województwa warszawskiego LOK.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca z wynikiem 414 pkt., w konkurencji PD-1 na zawodach strzeleckich województwa warszawskiego LOK.
- Pieczęć Ligi Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki Warszawa.
- Warszawa, dnia 16.10.1965 r.

PDDS000320

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w IV-tych międzyzakładowych zawodach strzeleckich w Sierpcu, o puchar przewodniczącego PKKFiT, zorganizowanych dla uczczenia XX-lecia Ligi Obrony Kraju.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w IV-tych międzyzakładowych zawodach strzeleckich w Sierpcu o puchar przewodniczącego PKKFiT, zorganizowanych dla uczczenia XX-lecia Ligi Obrony Kraju.
- Podpis organizatora oraz sędziego.
- Pieczęć Ligi Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Sierpcu.
- Sierpc, dnia 26.09.1964 r.

PDDS000319

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w III międzyzakładowych zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK w Sierpcu o puchar przewodniczącego powstania LWP.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w III międzyzakładowych zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK w Sierpcu o puchar przewodniczącego powstania Ludowego Wojska Polskiego.
- Podpis organizatora oraz głównego sędziego.
- Sierpc, 28.09.1963 r.

PDDS000318

Dyplom i srebrny medal dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca na zawodach strzeleckich klubu sportów ogólnowojskowych LPŻ, organizowanych z okazji Dnia Wojska Polskiego i Tygodnia LPZ.

- Dyplom i srebrny medal dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca na zawodach strzeleckich klubu sportów ogólnowojskowych LPŻ, organizowanych z okazji Dnia Wojska Polskiego i Tygodnia LPŻ.
- Pieczęć: Klub Sportów Ogólnowojskowych Ligi Przyjaciół Żołnierza im. Jarosława Dąbrowskiego w Sierpcu.
- Podpis przewodniczącego oraz głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 29.10.1961 r.

PPD000317

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie I-go miejsca w międzyzakładowych zawodach strzeleckich, zorganizowanych z okazji 5-lecia Klubu Sportów Ogólnowojskowych LPŻ w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie I-go miejsca w międzyzakładowych zawodach strzeleckich, zorganizowanych z okazji 5-lecia Klubu Sportów Ogólnowojskowych LPŻ w Sierpcu.
- Pieczęć: Klub Sportów Ogólnowojskowych Ligi Przyjaciół Żołnierza im. Jarosława Dąbrowskiego w Sierpcu.
- Podpis organizatora oraz głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 24.05.1961 r.

PDDS000316

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie II-go miejsca z wynikiem 1556 pkt., w wojewódzkich zawodach strzeleckich L.P.Ż.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie II-go miejsca z wynikiem 1556 pkt., w wojewódzkich zawodach strzeleckich L.P.Ż.
- Pieczęć Ligi Przyjaciół Żołnierza.
- Podpisy kierownika zawodów oraz głównego sędziego.
- Sierpc, 13.10.1960 r.

PDDS000315

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca na zawodach o mistrzostwo III ligi strzeleckiej w I rundzie KBKS 6 z wynikiem 381 pkt., organizowanych przez Klub Sportów Ogólnowojskowych.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca na zawodach o mistrzostwo III ligi strzeleckiej w I rundzie KBKS 6 z wynikiem 381 pkt., organizowanych przez Klub Sportów Ogólnowojskowych.
- Widoczna pieczątka Ligi Przyjaciół Żołnierza (LPŻ)-zarząd powiatowy w Sierpcu oraz podpisy komisji sędziowskiej.
- Sierpc, dnia 20.04.1958 r.

PDDS000314

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Powiatowych Zawodach Strzeleckich, zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Powiatowych Zawodach Strzeleckich, zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK w Sierpcu.
- Widoczna pieczątka Ligi Obrony Kraju oraz podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 14.05.1968 r.

PDDS000313

Podziękowanie dla Jerzego Kokoszczyńskiego od Prezydium Zarządu Głównego LOK.

- Podziękowanie dla Jerzego Kokoszczyńskiego od Prezydium Zarządu Głównego LOK.
- Stopień Jerzego Kokoszczyńskiego: porucznik rezerwy.
- Liga Obrony Kraju (LOK) - powstała 13 listopada 1962 r. przez przekształcenie Ligi Przyjaciół Żołnierza. Była stowarzyszeniem paramilitarnym i patriotycznym o charakterze masowym - skupiała około 2 mln członków. Po transformacji ustrojowej w 1990 r. nie została rozwiązana, funkcjonuje w oparciu o statut z 11 lutego 2002 r., zgodnie z którym jest "ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, którego celem jest dążenie do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej". Stowarzyszenie kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego.

PDDS000312

Majątek Bojanowo w latach międzywojennych.

- Majątek Bojanowo (obecnie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu).
- Majątek należał do Stanisława i Leokadii Gutkowskich.
- Istnieje kamienna obora, która przekształcona jest w powozownie i galerie rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej.
- Nie istnieje stodoła znajdująca się z prawej strony fotografii.
- Data wykonania fotografii nie jest znana. Sugerowany przez wiele osób okres jej wykonania to lata od okresu międzywojennego do lat 70. XX w.

PDDS000307

Pochód 1-majowy na ul. Płockiej.

- Pochód 1-majowy na ul. Płockiej.
- Na fotografii: pierwsza od lewej Magdalena Cendlewska, pierwsza z prawej Barbara Jasińska (dziewczyny z Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu).

PDDS000278

Stadion miejski podczas zawodów sportowych.

- Stadion miejski podczas zawodów sportowych.
- Przy stoliku siedzi Jerzy Kokoszczyński.

PDDS000277

Nieistniejący już dom przy ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca.

- Nieistniejący już dom przy ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca.
- Dom należał do rodziny Roznoch.

PDDS000262

Kładka na rzece Sierpienicy, na ul. Marii Konopnickiej. Lata 60. XX w.

- Kładka na rzece Sierpienicy, na ul. Marii Konopnickiej.
- Kładka potocznie przez mieszkańców nazywana jest "ławą".
- Na fotografii Aldona Irena Ziółek z domu Roznoch.
- Fotografia wykonana w latach 60. XX w.

PDDS000261

Nieistniejący "jordanowski" plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury. Lata 60. XX w.

- Nieistniejący "jordanowski" plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury.
- W tle widoczny nieistniejący już dom.
- Na fotografii Aldona Irena Ziółek (Roznoch), wraz z siostrą Bożeną Roznoch.
- Zdjęcie wykonane w latach 60. XX w.

PDDS000260

Nieistniejący już dom przy ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca. Lata 60. XX w.

- Nieistniejący już dom przy ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca.
- Na fotografii Urszula Roznoch z córką Aldoną Ireną.
- Fotografia wykonana w latach 60. XX w.

PDDS000258

Bożena Roznoch, Waldemar Roznoch, Urszula Roznoch, Tomasz Kokoszczyński na stadionie miejskim. Lata 60. XX w.

- Zdjęcie wykonane na stadionie miejskim.
- Pierwsza od lewej Bożena Roznoch, Waldemar Roznoch, Urszula Roznoch, pierwszy z prawej Tomasz Kokoszczyński.
- Fotografia wykonana w latach 60. XX w.

PDDS000254

Jordanowski plac zabaw i domy przy ul. 22 Lipca (obecnie ul. 11 Listopada). 1974 r.

- Widoczny "jordanowski" plac zabaw oraz domy przy ul. 22 Lipca, obecnie ul. 11 Listopada.
- Na fotografii Urszula Roznoch z motorowerem Komar firmy Romet.
- 1974 r.

PDDS000252

Urszula Roznoch na ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca. 1974 r.

- Ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca.
- Na fotografii Urszula Roznoch.
- Informacja o dacie wykonania przekazana przez darczyńcę: Sierpc, 30.03.1974 r.

PDDS000251

Pusty plac w miejscu obecnego Targowiska Miejskiego, przy Placu Chopina (wcześniej Placu Zygmunta Wolskiego).

- Pusty plac w miejscu obecnego Targowiska Miejskiego, przy Placu Chopina (wcześniej Placu Zygmunta Wolskiego).
- Na fotografii: drugi z lewej siedzący Zdzisław Roznoch, drugi z lewej stojący Roman Halfaf z Sierpca.

PDDS000242

Urszula Roznoch z koleżankami przy budynku dawnej szkoły nr 2 ,która mieściła się przy ul. Stodólnej obecnie ul. Narutowicza.

- Urszula Roznoch z koleżankami przy budynku dawnej szkoły nr 2, która mieściła się przy ul. Stodólnej obecnie ul. Narutowicza.
- Fotografia wykonana po II wojnie światowej.

PDDS000231.1