PW XXV

Wizyta Jerzego Kuleja w Powiatowym Domu Kultury.

- Wizyta Jerzego Kuleja w Powiatowym Domu Kultury.
- Pokazowa walka Jerzego Kuleja ze Stanisławem Łukomskim. Sędzią był Zygmunt Małecki ps. „Munio”.
- Sierpc, 30 listopad 1964 r.

PDDS000447.4.1

Trener SKS „Start” Andrzej Olechowski jako gospodarz spotkania z Jerzym Kulejem w Sierpcu.

- Trener KS „Start” Andrzej Olechowski jako gospodarz spotkania z Jerzym Kulejem w sierpeckim Powiatowym Domu Kultury.
- Sierpc, 30 listopad 1964 r.

PDDS000447.3.1

Artykuł pt. „Sport w Sierpcu zaczął się od miłości” pochodzący z nieznanej gazety.

- Artykuł pt. „Sport w Sierpcu zaczął się od miłości” pochodzący z nieznanej gazety.
- 30.11.1964 r.

PDDS000446

List gratulacyjny biskupa płockiego Bogdana Mariana Sikorskiego.

- List gratulacyjny biskupa płockiego Bogdana Mariana Sikorskiego dla małżeństwa Stanisława i Józefy Chojnackich, z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
- Płock, 9 kwietnia 1981 r.

PDDS000445

Fragment wnętrza kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

- Fragment wnętrza kościoła pod wezwaniem Świętych Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu (Fara).
- Ksiądz Jan Krawczyński: urodzony 29 września 1911 r. w Przęsławicach. W latach 1932 - 1938 odbył studia w Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r. Po II wojnie światowej pełnił funkcję tymczasowego administratora parafii: Wyszogród, Rębowo oraz Łopacin. Od 1955 r. był proboszczem parafii Sońsk. W 1961 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły bazyliki katedralnej w Płocku. W 1962 r. został mianowany administratorem parafii pw. Świętych Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu. Po 25 latach pracy kapłańskiej w Sierpcu odszedł na emeryturę w 1987 r. Zmarł 8 stycznia 2004 r., w Sierpcu. (Informacje ze strony internetowej: http://przeslawice.ocom.pl/3.html ).
- Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego Stanisława i Józefy Chojnackich.
- Fotografia wykonana w 1981 r.

PDDS000443.2

Fragment wnętrza kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

- Fragment wnętrza kościoła pod wezwaniem Świętych Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.
- Ksiądz Jan Krawczyński: urodzony 29 września 1911 r. w Przęsławicach. W latach 1932 - 1938 odbył studia w Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r. Po II wojnie światowej pełnił funkcję tymczasowego administratora parafii: Wyszogród, Rębowo oraz Łopacin. Od 1955 r. był proboszczem parafii Sońsk. W 1961 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły bazyliki katedralnej w Płocku. W 1962 r. został mianowany administratorem parafii pw. Świętych Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu. Po 25 latach pracy kapłańskiej w Sierpcu odszedł na emeryturę w 1987 r. Zmarł 8 stycznia 2004 r. w Sierpcu. (Informacje ze strony internetowej: http://przeslawice.ocom.pl/3.html ).
- Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego Stanisława i Józefy Chojnackich.
- Fotografia wykonana w 1981 r.

PDDS000443.1

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Sportowego „Start” - 1967 r.

- Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Sportowego „Start”.
- Grupa bokserska z Sierpca.
- Pierwszy z lewej to Andrzej Olechowski.
- Wrocław, 1967 r.

PDDS000442.1

Fontanna przed budynkiem Powiatowej Rady Narodowej - obecnie Sądu Rejonowego w Sierpcu.

- Fontanna przed budynkiem Powiatowej Rady Narodowej - obecnie Sądu Rejonowego w Sierpcu.
- Na fotografii Janina Olechowska (z domu Chojnacka - siostra Jakuba Chojnackiego) z córką Małgorzatą.
- Sierpc, 1963 r.

PDDS000441

Pokazowe walki bokserskie na stadionie miejskim podczas obchodów święta 1-maja.

- Pokazowe walki bokserskie na stadionie miejskim podczas obchodów święta 1-maja.
- Na fotografii pomiędzy zawodnikami trener Andrzej Olechowski.
- Sierpc, maj 1964 r.

PDDS000438.2.1

Książeczka Wojskowa Adama Rogowskiego.

- Książeczka Wojskowa - Rogowski Adam - wyd.1950 r.
- Dokument wydany przez Komisje Rejonową Nr 2 w Płońsku.
- Pieczęcie i podpis: Wojskowa Komisja Rejonowa Nr 2. R.K.U. Płońsk, oraz Przewodniczący Wojskowej Komisji Rejonowej Nr 2. R.K.U. Płońsku.
- Informacje dotyczące przebiegu służby wojskowej, daty urodzenia, zamieszkania, kategorii wojskowej, funkcji w wojsku, stopnia itp.
- Wydana w Sierpcu, dnia 3.01.1950 r.

PDDS000423.1

Wypis Aktu Notarialnego sprzedaży domu przez Kazimierza Dowsina zamieszkałego w Sierpcu przy ul. Narutowicza 17 Adamowi Rogowskiemu zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 26. 1949 r.

- Wypis Aktu Notarialnego sprzedaży domu przez Kazimierza Dowsina zamieszkałego w Sierpcu przy ul. Narutowicza 17 Adamowi Rogowskiemu zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 26. Wydany w 1949 r.
- Widoczne pieczęcie oraz podpisy: St. Królikowski: Notariusz Okręgu Sądu Okręgowego w Płocku, Stanisław Matkiewicz-Żołtok Notariusz w Sierpcu.
- Zaświadczono: odpis z dnia 3.11.1951 r. Nr.484.

PDDS000416.1

Dom przy ul. Ludwika Waryńskiego 24 (po 1990 r. ul. Farnej). Lata 70-te XX w.

- Dom drewniany, parterowy z poddaszem przy ul. Ludwika Waryńskiego 24 (po 1990 r. ul. Farnej).
- Dawniej mieścił się tam szpital, „Dom Ludowy”, siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego.
- Dom należał do rodziny Kulasińskich.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000414.jpg

Budynek cukierni Piotra Tułacza przy ul. Płockiej 15. Lata 70-te XX w.

- Dom murowany, piętrowy z poddaszem przy ul. Płockiej 15.
- Na parterze mieściła się cukiernia Piotra Tułacza - obecnie sklep spożywczy oraz bieliźniany.
- Obok widoczny fragment nieistniejącego budynku handlowego (nr 13), na którym widnieje szyld wulkanizacji oraz kwiaciarni – zakłady te mieściły się w głębi podwórza.
- Aktualnie (2014 r.) do budynku po lewej stronie dostawiono piętrowy dom (nr 13), w którym mieści się zakład fotograficzny Krystyny Jarkowskiej.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000413

Dawna plebania przy ul. Płockiej 23. Lata 70-te XX w.

- Dom murowany, parterowy przy ul. Płockiej 23.
- W budynku tym mieściła się niegdyś biblioteka oraz plebania - od roku 1981 do początku l.90. XX w.
- Był to dom państwa Butkiewicz.
- Obecnie (2014 r.) obiekt nie istnieje. Na jego miejscu powstał dom handlowy, w którym mieści się "Gram Market" oraz sklep odzieżowy „u Leszka”.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000409.jpg

Dom przy ul. Armii Czerwonej 14 (po 1990 r. ul. Piastowskiej). Lata 70-te XX w.

- Dom drewniany, parterowy z poddaszem przy ul. Armii Czerwonej 14 (po 1990 r. ul. Piastowskiej).
- W domu tym mieszkali państwo Bojanowscy i Rakowieccy.
- Z lewej strony fotografii, na budynku nr 16 widoczny szyld z napisem: „Fryzjer damski”, zaś z prawej strony, na budynku drewnianym nr 10: „Wulkanizacja”.
- Budynek został rozebrany przy budowie bloków mieszkalnych. Obecnie (2014 r.) w tym miejscu znajduje się plac przed blokiem nr 14.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000408.jpg

Dom przy ul. Armii Czerwonej 23 (po 1990 r. ul. Piastowskiej). Lata 70-te XX w.

- Dom murowany, parterowy z drewnianą przybudówką przy ul. Armii Czerwonej 23 (po 1990 r. ul. Piastowskiej).
- Dom należał (należy do tej pory) do rodziny Podleckich.
- Koło domu stoi blok mieszkalny nr 25A.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000403.jpg

Dom przy ul. Stefana Okrzei 2 (od 2012 r. ul. Jaśka Pilika), róg z ul. 1-go Maja (od 1990 r. ul. Księcia Wacława). Lata 70-te XX w.

- Boczna elewacja drewnianego, parterowego domu z poddaszem z facjatą przy ul. Stefana Okrzei 2 (od 2012 r. ul. Jaśka Pilika), róg z ul. 1-go Maja (od 1990 r. ul. Księcia Wacława).
- W budynku mieścił się zakład fryzjerski damsko-męski Jaworskiego.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000393

Prace przy wkopywaniu pamiątkowego dębu oraz tablicy podczas uroczystości nadania imienia gen. Władysława Andersa parkowi przy skrzyżowaniu ul. Płockiej z ul. Wiosny Ludów.

- Prace przy wkopywaniu pamiątkowego dębu oraz tablicy podczas uroczystości nadania imienia gen. Władysława Andersa parkowi przy skrzyżowaniu ul. Płockiej z ul. Wiosny Ludów.
- Na fotografiach Kazimierz Czermiński (fundator tablicy).
- Sierpc, w dniach 23 i 29.04.2009 r.
- W zasobie 21 zdjęć z wydarzenia.

PDDS000379.1(p).jpg

Dom przy ul. Stefana Okrzei 2 (po 2012 r. ul. Jaśka Pilika), na rogu ul. 1-go Maja (po 1990 r. ul. Księcia Wacława). Lata 70-te XX w.

- Dom drewniany, parterowy z poddaszem z facjatą przy ul. Stefana Okrzei 2 (po 2012 r. ul. Jaśka Pilika), na rogu ul. 1-go Maja (po 1990 r. ul. Księcia Wacława).
- W budynku mieścił się zakład fryzjerski damsko-męski pana Jaworskiego.
- Przed budynkiem widoczny samochód ambulansu- Nysa 522.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000378

Jerzy Kokoszczyński podczas zawodów strzeleckich.

- Jerzy Kokoszczyński podczas zawodów strzeleckich.
- Brak daty i miejsca wykonania fotografii.

PDDS000364.3

Znajomi Jerzego Kokoszczyńskiego z zawodów strzeleckich. Szczecin, 1969 r.

- Znajomi Jerzego Kokoszczyńskiego z zawodów strzeleckich.
- Od lewej: M.Filipiak, T. Rekosz, B. Kowalewski.
- Szczecin, dnia 12.10.1969 r.

PDDS000370.5

Znajomi Jerzego Kokoszczyńskiego z zawodów strzeleckich. Szczecin, 1969 r.

- Znajomi Jerzego Kokoszczyńskiego z zawodów strzeleckich.
- Od lewej: M.Filipiak, B. Brudzińska, T. Rekosz, B. Kowalewski.
- Szczecin, dnia 12.10.1969 r.

PDDS000370.4

Jerzy Kokoszczyński - pierwszy z lewej. 1974 r.

- Jerzy Kokoszczyński - pierwszy z lewej.
- Zawody strzeleckie.
- Sierpc, 05.05.1974 r.

PDDS000369.2

Znajomi Jerzego Kokoszczyńskiego z zawodów strzeleckich. Szczecin. 1969 r.

- Znajomi Jerzego Kokoszczyńskiego z zawodów strzeleckich.
- Od lewej: M.Filipiak, B. Brudzińska, T. Rekosz, B. Kowalewski.
- Szczecin, dnia 12.10.1969 r.

PDDS000370.3

Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich w Szczecinie. 1969 r.

- Zawody strzeleckie.
- Od lewej: B. Brudzińska, Jerzy Kokoszczyński, T. Rekosz, B. Kowalewski.
- Szczecin, dnia 12.10.1969 r.

PDDS000370.2

Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich w Szczecinie. 1969 r.

- Zawody strzeleckie.
- Od lewej: B. Brudzińska, T. Rekosz, Jerzy Kokoszczyński, B. Kowalewski.
- Szczecin, dnia 12.10.1969 r.

PDDS000370.1

Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich w Sierpcu. 1974 r.

- Jerzy Kokoszczyński - pierwszy z lewej.
- Zawody strzeleckie.
- Sierpc, dnia 05.05.1974 r.

PDDS000369.1

Jerzy Kokoszczyński.

- Pierwszy z lewej to Jerzy Kokoszczyński.
- Brak daty oraz miejsca wykonania fotografii.

PDDS000368

Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich.

- Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich.
- Brak daty i miejsca zawodów.

PDDS000366.2

Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich.

- Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich.
- Brak daty i miejsca zawodów.

PDDS000366.1