PW XXV

Eugeniusz Stryjewski - naczelnik lokomotywowni w Sierpcu, w latach 1962-1972.

- Eugeniusz Stryjewski
- Naczelnik lokomotywowni w Sierpcu, w latach 1962-1972.

PDDS000045

Naczelnik Miasta Eugeniusz Stryjewski przy świeżo wybudowanym budynku Liceum Ogólnokształcącego. 1976 r.

- Naczelnik Miasta Eugeniusz Stryjewski przy świeżo wybudowanym budynku Liceum Ogólnokształcącego. 1976 r.
- Obecna ul. Konstytucji 3 Maja, wówczas ul. Mariana Buczka.

PDDS000044

Legitymacja odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi - Eugeniusz Stryjewski.

- Legitymacja odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi.
- Została wydana 03.09.1954 r.
- W zastępstwie Przewodniczącego Rady Państwa podpisał się jego zastępca Stefan Ignar.

PDDS000043

Legitymacja odznaczenia Srebrny Krzyż Zasługi - Eugeniusz Stryjewski.

- Legitymacja odznaczenia Srebrny Krzyż Zasługi.
- Wydana 01.05.1954 r.
- Widoczna jest pieczęć i podpis Kancelarii Cywilnej Prezydenta R.P mgr M. Bilewicza.

PDDS000042

Legitymacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) - Eugeniusz Stryjewski. 1967 r.

- Legitymacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK).
- Legitymacja nr 27148 wydana 01.09.1967 r. w Warszawie.
- Widoczna pieczątka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz nieczytelny podpis sekretarza rządu.

PDDS000041

Legitymacja partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) - Eugeniusz Stryjewski. 1975 r.

- Legitymacja partyjna Eugeniusza Stryjewskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej(PZPR).
- Nr 2354535.
- Wydana przez Komitet Powiatowy PZPR w Sierpcu dn. 01.03.1975 r.

PDDS000040

Legitymacja-Odznaka Przodownika Socjalistycznej Pracy przyznana Eugeniuszowi Stryjewskiemu. 1968 r.

- Legitymacja-Odznaka Przodownika Socjalistycznej Pracy przyznana Eugeniuszowi Stryjewskiemu.
- Legitymacja nr 45/68.
- Wydana dn. 08.09.1968 r. w Warszawie.
- Widoczna pieczątka: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie oraz nieczytelny podpis dyrektora.

PDDS000039

Prawo kierowania parowozem - Eugeniusz Stryjewski. 1947 r.

- Prawo kierowania parowozem wydane przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w Warszawie.
- Seria b, nr 000840.
- Dokument wydany w Warszawie, dn. 19.09.1964 r.

PDDS000038

Legitymacja ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej) - Eugeniusz Stryjewski. 1962 r.

- Legitymacja ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej).
- Wydana w 1962 r.
- Widoczne pieczątka: Komendant Powiatowy Milicji Obywatelskiej.
- Legitymacja nr 020912.

PDDS000037

Legitymacja wojskowa oficera rezerwy - Eugeniusz Stryjewski.

- Legitymacja wojskowa oficera rezerwy - Eugeniusz Stryjewski.
- Seria AF, nr 0107551
- Stopień wojskowy w chwili wydania legitymacji: chorąży.

PDDS000036

Legitymacja naczelnika parowozowni w Sierpcu Eugeniusza Stryjewskiego. 1972 r.

- Legitymacja naczelnika parowozowni w Sierpcu Eugeniusza Stryjewskiego.
- Wydana 01.01.1972 r. w Warszawie.
- Legitymacja nr 238817.

PDDS000035

Legitymacja Eugeniusza Stryjewskiego - Naczelnik Miasta. 1979 r.

- Legitymacja Eugeniusza Stryjewskiego - Naczelnik Miasta Sierpca w latach 1972 - 1981.
- Legitymacja wydana 25.07.1979 r. w Płocku.
- Nr 365.
- Pieczątka: Urząd Wojewódzki w Płocku. Biuro Organizacji Pracy i Kadr.

PDDS000034

Artykuł nt. prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN, związanych z działalnością Władysława Rypińskiego ps. „Rypa” po II wojnie światowej.

- Artykuł nt. prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN, związanych z działalnością Władysława Rypińskiego ps. „Rypa” po II wojnie światowej.
- Artykuł Huberta Woźniaka pt. "IPN szuka śladów zbrodni <>".
- "Gazeta Wyborcza. Dodatek regionalny Płock", 2007, nr 213, s. 3.

PDDS000032

Artykuł na temat zbrodni Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”. 2007 r.

Artykuł na temat zbrodni Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”.
→ Informacje nt. Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”.
→ Informacje nt. Ryszarda, Juliana, Kazimierza
Gujskich.
→ Informacje nt. Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”.
→ Informacje nt. komunistycznej bojówki mordującej przeciwników politycznych po II wojnie światowej.

- Artykuł Huberta Woźniaka pt. "Wielkie zbrodnie <>", "Gazeta Wyborcza. Dodatek Płock", 2007, nr 211, s. 3.

PDDS000031